ارئه طرح، نظارت بر ساخت، نصب و راه اندازی سی سی ام تک خط شرکت کوهرنگ غلطک به کارفایی شرکت تپکا