ارایه طرح، نظارت بر ساخت، نصب و راه اندازی سی سی ام تک خط شرکت نورد قطعات فولادی به کارفرمایی شرکت تپکا

سی سی ام شرکت نورد قطعات فولادی
سی سی ام شرکت نورد قطعات فولادی