راه اندازی خط ریخته گری پیوسته تک استرند فولاد اشکان.

این خط تک استرند است با شعاع کمان شش متر، شمش ۱۰۰ الی ۱۵۰ می ریزد و حداکثر طول ۱۲ متر است.