اجرای خط سی سی ام فولاد نفیس ایرانیان با قابلیت دو استرند شدن، ظرفیت کوره 15 تن